classic or modern?


Come tutti coloro che amano la moda, sono una grande appassionata d'arte.Qualche settimana fa a Parigi sono andata a visitare sia il museo del Louvre sia quello D'Orsay , che mostrano rispettivamente un tipo di arte classica e un tipo di arte moderna,mi sono piaciuti entrambi tantissimo ma quello che mi è rimasto più impresso è stato di certo il secondo anche perchè pur amando la linearità classica a volte vedo in lei solo apparenza e nessun contenuto al di là di questa.Ecco perchè alla domanda classico o moderno la mia risposta sarà sempre moderno, perchè quest'ultimo riesce a trasmettermi delle vere emozioni, mentre l'altro sembra più un qualcosa di idealizzato e stereotipato talmente tanto che ogni opera sembra essere uguale a tutte le altre.La domanda classico o moderno equivale quasi a dire per me gregge o particolare,imitabile o speciale,perchè per l'uno serve solo l'insegamento della società che nel bene e nel male è sempre uguale per l'atro invece serve l'interpretazione dell'anima e quella è assolutamente personale e inimitabile.Per voi invece?Classico o moderno?
1 commento:

 1. việc này, trong lòng thực sự khẳng định lôi tiên điện đã phái sứ giả tới đây bảy mươi năm trước. Hắn sẽ nhất định cho rằng, Vương Lâm cũng là lôi điện sứ giả!

  Ngdong tam
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhạc sàn cực mạnh
  1900 6516 tổng đài tư vấn luật miễn phí
  công ty luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp

  ân Giác lôi thú, ở trong lôi tiên điện, không phải là không có, nhưng cũng là cực kỳ nhỏ, chỉ trong tay vài Thiên Cực sứ giả, nếu như hắn có thể lấy được một đầu Ngân Giác lôi thú, như vậy địa vị ở lôi tiên điện tất nhiên sẽ cao hơn rất nhiều.

  Hắn nhìn chiếc giác trên đầu lôi thú, lập tức trong mắt hiện lên một tia tham lam, ánh mắt lập tức hướng tới Vương Lâm, không hề nói lời vô nghĩa, trực tiếp bấm tay niệm chú. Bỗng nhiên điện quang hợp vào một chỗ, điện quang kịch liệt lấp lóe lên, một thanh trường kiếm màu bạc, ngưng hình bên trong điện quang.

  Điện quang chớp giật, Lôi Đạo Tử tay phải bấm niệm thần chú điểm về phía trước, thanh kiếm màu bạc này chớp lóe như một tia chớp, hóa thành sấm sét đánh thẳng về phía tiên vệ khôi lỗi.

  -Chỉ cần giết chết người này, lôi thú vô chủ, sẽ là của ta!
  Lôi Đạo Tử xuất ra phi kiếm, lấy thân mình tiến tới phía trước, bàn tay to mở ra, miệng quát lớn:

  RispondiElimina

All copyright are reserved to Antonella Leone, the romantic soul that dayBYday shares her life here. Tema Semplice. Powered by Blogger.